The Fintech Community Memo

by Fintech Finland Community
25
Nov

Fintech Finland verkoston perustaminen

Muistio – Rahahuolto-osasto – Julkinen

Aika ja paikka: 15.10.2015 Suomen Pankki

Mukana:

Tim Matikainen, LaskIT (tilaisuuden puheenjohtaja)
Arttu Talvitie, Holvi
Elina Räsänen, Holvi
Eero Heikkinen, Break
Hannes Jesar, Turbiini
Päivi Heikkinen, Suomen Pankki
Kari Takala, Suomen Pankki
Eero Tölö, Suomen Pankki

Estyneitä olivat Otto Liuhtonen (Wone), Kristian Luoma (OP-Pivo) ja Tapio Virkkunen (TEM).

Tapaamisen tarkoitus oli hahmottaa suomalaisen Fintech-verkoston toiminnan tavoitteet ja toimintatavat. Alla on listattu lyhyesti keskustelussa sovittuja asioita.

Toiminnan tavoitteena on:

  • Koota yhteen suomalainen Fintech-yhteisö
  • Edesauttaa uuden kannattavan liiketoiminan syntymistä
  • Edistää suomalaista Fintech-osaamista ja sen työllisyyttä
  • Edistää finanssialan palvelukehitystä ja sähköistä maksamista Suomessa ja kansainvälisesti
  • Jakaa tietoa Fintech-yhteisöön kuuluville yrityksille ja yrittäjille toimintaympäristöstä, toimialasta, sääntelystä sekä kansainvälistymis- ja rahoitusmahdollisuuksista
  • Jakaa tietoa ympäröivälle yhteiskunnalle, muille yrityksille, viranomaisille ja lainsäätäjille Fintech-alasta, sen mahdollisuuksista ja tarpeista
  • Vaikuttaa toimialan toimintaedellytyksiin ja sääntelyyn sekä etsiä mahdollisuuksia kotimaisen sääntelyn pullonkaulojen poistamiseen
  • Luoda yhteistyömahdollisuuksia verkoston jäsenten välillä
  • Tarjota mahdollisuus sparrata omia ideoita verkoston kanssa, jotta innovaatioista saadaan kehitettyä liiketoimintaa
  • Tarjota kontaktointimahdollisuuksia eri sidosryhmiin, kuten viranomaisiin, rahoittajiin, tiedeyhteisöön, alan vakiintuneisiin toimijoihin, järjestöihin ja muihin relevantteihin tahoihin

Toiminta perustuu verkkosivustoon, jonka kautta jaetaan tietoa, sekä vapaamuotoisiin tapaamisiin. Tapaamisissa voi olla alustuksia, paneelikeskusteluja, sparrausta sekä vapaata keskustelua, ideointia ja verkostoitumista. Hyvien blogikirjoitusten todettiin olevan tapa jakaa tietoa ja muokata maaperää sekä saada näkyvyyttä kotimaisille toimijoille sekä tuotteille.

Toiminta tapahtuu Suomessa, mutta on kansainvälistä. Liittyminen on mahdollisimman avointa, kotimaiset ja kansainväliset toimijat ovat tervetulleita. Verkkosivustolla materiaali on pääasiassa englanninkielistä, jotta tiedonkulku välittyy helposti myös ulkomaille.

Verkkosivuille tarjotaan mahdollisuus verkoston jäsenille lyhyisiin yritysesittelyihin, joista linkitys yrityksen omille sivuille. Sivustosta pyritään muodostamaan keskeinen informaatiolähde suomalaisista Fintech-yrityksistä kiinnostuneille.

Verkkosivujen alusta, päivitys ja ylläpito synnyttävät kiinteitä kustannuksia, samoin tiedonkeruusovellus (Juicer) ja moderointi. Näille haetaan sponsoria. Verkkosivujen ajankohtaisuus ja jatkuva ylläpito koettiin tärkeäksi sen vetovoiman säilyttämiseksi.

Leave a Reply